Aktuelle lenker

Rik på historie.
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/historisk-arkiv/kulturhistoriskriss.pdf
Dette er en bok, utgitt av Bærum kommune, som kan anbefales
. Her kan man finne kortfattede oversiktlige artikler om alt fra utviklingen fra steinalder og frem til i dag, om landbruk, næring og indusrti, arkitektur, kirker og krigsminner.

Iversen, Helge. (1979). Bærum gjennom tidene. Leif Holtedahl.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017113048068
Dette er en kortfattet overikt over Bærums historie

Bærumskart
Her kan man gå inn og finne opplysninger om hver enkelt bygning og andre kulturminner: Klikk på Kartlag (øverst til venstre). Fjern haken som står ved Grunnkart. Sett hake ved Kulturminnevern. Under Kulturminnevern merker du Nyere tids kulturminner. Klikk på fargede markeringer som nå dukker opp på kartet. Man bør forstørre kartet mye.

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112412002

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112003

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012403021

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112001

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112002

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 1. Utsendt fra Kommunehuset.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012520004

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 2. Utsendt fra Kommunehuset.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112612001

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011061605069

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062108398

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060824033

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016021807556

Christensen. Trygve. (1997). Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070603034

Sødal, Henrik. (1967). Bærumsskolen i vekst. Bærum skolestyre.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060948023

Giæver, Anne Grete. (1996). 40 trivelige turer i Asker og Bærum. Vett og Viten
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062000004

Nilsen, Karl (redaktør). (1986). Vest for byen 6. Asker og Bærum historielag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021820022

Michael Sars og Hope, Svein Ola (redaktører). (1992). Vest for byen 7. Asker og Bærum historielag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021820021

Kirste, Arnstein og Hope, Svein Ola (redaktører). (1998). Vest for byen 8. Asker og Bærum historielag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022120030

Kirste, Arnstein (redaktør). (2002). Vest for byen 9. Asker og Bærum historielag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021820023

Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940 – 1945. Bærum bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112510001

Christensen. Trygve. (1981). Krokskogen i gamle dager. Grøndahl & Søn Forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011607122

Christensen. Trygve. (1993). Marka og Krigen. Oslomarka 1940 - 45. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011013110001

Dons, Johannes A. (1996) Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett og Viten
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008073100040

Falch, Elin. (1997). Pilegrimsleden: Bærum. Bærum Kommune ved Kulturvernkontoret.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012004182

Pilegrimsleden.no (med kart over hele leden)
http://pilegrimsleden.no/uploads/documents/Gudbrandsdalsleden_Oslo-Lillehammer_vest_2016.pdf

Christensen. Trygve. (1955). Ankerveien - Greveveien – Krokskogveien. J.W. Cappelens Forlag A.S.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081903003

Kulturminnesøk
https://kulturminnesok.no/

Gater og veier i Bærum kommune.
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gater_og_veier_i_B%C3%A6rum_kommune

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Kongevei og andre Drammenske hovedveier i Asker og Bærum

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag.Bærums biblioteks billedsamleing
http://brmweb.barum.folkebibl.no/cgi-bin/websok-lokalsamling?mode=vt&st=p&publikumskjema=1&hpid=12240&embedded=0&pubsok_txt_0=

Asker og Bærum Historielag
http://abhistorielag.

Video: Bærm 2015 - Perspektiver
https://vimeo.com/145371792

 

Forøvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartene.