Aktuelle lenker

Rik på historie.
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/historisk-arkiv/kulturhistoriskriss.pdf
Dette er en bok, utgitt av Bærum kommune, som kan anbefales
. Her kan man finne kortfattede oversiktlige artikler om alt fra utviklingen fra steinalder og frem til i dag, om landbruk, næring og indusrti, arkitektur, kirker og krigsminner.

Iversen, Helge. (1979). Bærum gjennom tidene. Leif Holtedahl.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017113048068
Dette er en kortfattet overikt over Bærums historie

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112412002

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112003

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012403021

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112001

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112112002

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 1. Utsendt fra Kommunehuset.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011012520004

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 2. Utsendt fra Kommunehuset.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112612001

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011061605069

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011062108398

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060824033

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016021807556

Christensen. Trygve. (1997). Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070603034

Sødal, Henrik. (1967). Bærumsskolen i vekst. Bærum skolestyre.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060948023

Giæver, Anne Grete. (1996). 40 trivelige turer i Asker og Bærum. Vett og Viten
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008062000004

Nilsen, Karl (redaktør). (1986). Vest for byen 6. Asker og Bærum historielag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021820022

Michael Sars og Hope, Svein Ola (redaktører). (1992). Vest for byen 7. Asker og Bærum historielag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021820021

Kirste, Arnstein og Hope, Svein Ola (redaktører). (1998). Vest for byen 8. Asker og Bærum historielag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022120030

Kirste, Arnstein (redaktør). (2002). Vest for byen 9. Asker og Bærum historielag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021820023

Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940 – 1945. Bærum bibliotek.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008112510001

Christensen. Trygve. (1981). Krokskogen i gamle dager. Grøndahl & Søn Forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011607122

Christensen. Trygve. (1993). Marka og Krigen. Oslomarka 1940 - 45. Eget forlag.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011013110001

Dons, Johannes A. (1996) Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett og Viten
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008073100040

Falch, Elin. (1997). Pilegrimsleden: Bærum. Bærum Kommune ved Kulturvernkontoret.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012004182

Pilegrimsleden.no (med kart over hele leden)
http://pilegrimsleden.no/uploads/documents/Gudbrandsdalsleden_Oslo-Lillehammer_vest_2016.pdf

Christensen. Trygve. (1955). Ankerveien - Greveveien – Krokskogveien. J.W. Cappelens Forlag A.S.
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081903003

Kulturminnesøk
https://kulturminnesok.no/

Gater og veier i Bærum kommune.
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Gater_og_veier_i_B%C3%A6rum_kommune

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Kongevei og andre Drammenske hovedveier i Asker og Bærum

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag.Bærums biblioteks billedsamleing
http://brmweb.barum.folkebibl.no/cgi-bin/websok-lokalsamling?mode=vt&st=p&publikumskjema=1&hpid=12240&embedded=0&pubsok_txt_0=

Asker og Bærum Historielag
http://abhistorielag.

Video: Bærm 2015 - Perspektiver
https://vimeo.com/145371792

 

Forøvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartene.