Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder.
Ønsker du å se på noe utenfor Stabekkområdet, så klikker du på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Haslum
Bekkestua
Høvik
STABEKK
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor. Se også: Oversikts- bilder.
Aktuelle lenker
Store Stabekk
Forstørrelse av Stabekk sentrum
Gml. Drammensvei
Jar
Lysaker
Barnehjem
Ballerud Hagemøbler
Oversiktsbilder
Kart med historiske navn
Politistasjon
Vennely
Arne Ingolf Jensens forretning
Mascot
Ringstabekk skole
Skytter- grav- stilling