Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder.
Ønsker du å se på noe utenfor Lysakerområdet, så klikker du på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Stabekk

Storøya (Fornebu)
og Snarøya

Høvik
LYSAKER
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor. Se også: Oversiktsbilder.
Aktuelle lenker
Walstad supermarked
Forstørrelse av området omkring Lysaker sentrum
Jar
Myra stasjon
Holtekilen Folkehøyskole
Oversiktsbilder
Kart med historiske navn
Fåbro
Høvik Verk
Sabotasje mot stasjonen
Mustad Eiendom
Mustad fabrikker
Lilleholtet
Smie
Bråten
Holtet gård
Østlandske fryserier AS
J. Gulliksens
butikk
Joh. Olsens butikk
Kveldsro Landhandleri
Sabotasje mot Jensens bilveksted
Kveldsro
Nedre Victoria
Bensinstasjon
Maskingeværstilling