Tilbake til startsiden

Kornmagasinet

Kornmagasinet (Magasinbua) for Bærum ble oppført i 1809 på Kapellangården Bjerke (ved Tanum). Det var en stor bygning som sto på stolper. Kornmagasinet hadde særlig stor betydning i blokade- og barkebrødsårene 1812 og 1813. England blokkerte import til Norge i forbindelse med Napoleonskrigene. Danmark-Norge støttet Napoleon, mens England kjempet mot Napoleon.

Opprinnelig var det slik at "tre gode mænd af Bygdas Bønder" måtte møte opp for å få låst opp magasinet. De hadde hver sin nøkkel og alle tre måtte brukes.

Kornmagasinet ble solgt til baron Wedel Jarlsberg og flyttet til Langleiken syd for Glitredammen ved Bærums Verk. Midt på 1800-tallet var det igjen uår. Da hadde baronen vært forutseende nok til å fylle opp magasinet med korn og mel.

Magasinet ble revet ca. 1965.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærum bibliotek
Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag
Bærumskart 

Kornmagasinet 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn