Gårder, plasser og boliger.
Historiske og andre opplysninger
Arkeologiske funn
Gamle veier
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Nedenfor: Forstørrelse av området ved Verket.
Det anbefales også å gå til disse sidene:
Detaljkart (før og nå)
.

Gamle oversiktsbilder
Området rundt Kampen. Utsnittet ligger rett nord for midten av hovedkartet.
Typer av markører i kartet
Kilde kart: norgeskart.no (2017)
Lommedalen og Bærums Verks historie
Undervisningsopplegg
Området omkring søndre del av Glitredammen
Rognlivann
Fearnley Gills Pelsdyrgård
Historiske tidslinjer
Øvre Steinskogen
Tilbake til overiktskart over Bærum
Sørbråten
Knutsløkka
Franzefoss Pukk
(Utenfor kartet
)
Lillehaug
Gammel vei fra Steinskogen
Engebråten
Bærums Verk skole
Gullhaug skole
Mølladammen skole
Anna Krefting skole
Gullhaug bo- og behandlingshjem
Nordli
Kølabonn
Lommedalen Blikkenslageri
Fra krigen 1940 - 1945
Nordre Skollerud