Gårder, plasser og boliger.
Historiske og andre opplysninger
Arkeologiske funn
Gamle veier
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Nedenfor: Forstørrelse av området ved Verket.
Det anbefales også å gå til disse sidene:
Detaljkart (før og nå)
.

Gamle oversiktsbilder
Området rundt Kampen. Utsnittet ligger rett nord for midten av hovedkartet.
Typer av markører i kartet
Kilde kart: norgeskart.no
Lommedalen og Bærums Verks historie
Undervisningsopplegg
Området omkring søndre del av Glitredammen
Rognlivann
Pelsdyrgård
Historiske tidslinjer
Øvre Steinskogen
Tilbake til overiktskart over Bærum
Fra krigen 1940 - 1945
Nordre Skollerud