Gårder, plasser og boliger.
Historiske og andre opplysninger
Arkeologiske funn
Gamle veier
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Typer av markører i kartet
Lommedalen og Bærums Verks historie
Undervisningsopplegg
Historiske tidslinjer
Øvre Steinskogen
Sørbråten
Franzefoss Pukk
Lillehaug
Gammel vei fra Steinskogen
Bærums Verk
skole
Gullhaug skole
Mølladammen skole
Anna Krefting skole
Gullhaug bo- og behandlingshjem
Kølabonn
Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også Detaljkart".
Det anbefales. Ønsker du å se på noe utenfor Bærums Verk-området, kan du klikke på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Bærums Verk-området. Skolekretsene Anna Krefting og Gullhaug
Nordre del
Søndre del
Nedenfor: Forstørrelse av området ved Verket.
Det anbefales også å gå til disse sidene:

Detaljkart (før og nå)
og Gamle oversiktsbilder
Trulsebråten
Grorud
Lommedalen
Eiksmarka
Haslum
Bryn - Hammarbakken
Rykkinn
Lommedalen
Skui
Kartet ovenfor ligger her
Badet
100 Bil
Asfaltverk
Mellomste brakka
Øvre brakka
Bosetningsspor
Hosle
Kilde kart: Bærumskart
Fra krigen 1940 - 1945
Nordre Skollerud