Gårder, plasser og boliger.
Historiske og andre opplysninger
Arkeologiske funn
Gamle veier
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Typer av markører i kartet
Lommedalen og Bærums Verks historie
Undervisningsopplegg
Fearnley Gills Pelsdyrgård
Historiske tidslinjer
Knutsløkka
Engebråten
Nordli
Lommedalen Blikkenslageri
Tårnhytta
Skjulested for
motstandsfolk
Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også Detaljkart".
Det anbefales. Ønsker du å se på noe utenfor Lommedalen-området, kan du klikke på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Lommedalen
Nordre del
Søndre del
Området mellom Bjerke og Haug
Bærums Verk-området
Bærums Verk-området
Skui
Bærums Verk-området
Guribysaga
Lommedalen
omsorgsbolig
Senior- senter
By
Gravhaug
Tobonn
Kirkebybakkene
Viken (Tidligere Buskerud fylke)
Oslo
Amtsbrua
Dette kartutsnittet viser hvordan Gamleveien fortsetter mot Langebru til venstre for kartkanten
Kilde kart: Bærumskart
Fra krigen 1940 - 1945