Tilbake til startsiden

Gommerud

Gommerud har adresse Gommerudveien 13 C.

Navnet Gommerud kommer antakelig av mannsnavnet Gudmund. Gommerud er kjelenavn for Gudmund. Navnet ble i 1666 skrevet Gudmundrud.

Gården er fra middelalderen (500 evt. - 1500 evt.), kanskje ble den ryddet på 12-13 hundretallet. Det er usikkert om gården lå øde etter Svartedauden.

I 1608 Fant Paul Smelter jernmalm i åsen på gårdens grunn. Gården hadde også fossefall og skog som var nødvendig for å drive jernverk. Gommerud ble derfor kjøpt av jernverket som Paul Smelter startet. Selger var den private eieren baker Jens Holm i Oslo.

Smeltehytte ble bygd i 1615 ved fossen Spikerbrukfallet i Lomma (som hørte til Gommerud). Opplysningene om dette er usikre.

På Gommerud bodde i en periode Johan Krefting som var svakelig og lungesyk. Johan var sønnen til Hermann og Anna Krefting, født Vogt (eier av Bærums Verk). Han må ikke forveksles med Annas Kreftings far som også het Johan og som også var eier av Bærums Verk.
Anna Krefting anla en hage på Gommerud for at sønnen skulle få frisk luft og puste lettere.

Gården hadde på den tiden et flott parkanlegg med rosehekker, fiskedammer og fine søyler. På søndager fikk arbeiderne ved Verket lov å spasere i parken. Parken strakte seg under Gommerudåsen østover mot der Sjømennenes Helseheimen ligger i dag. I dag er det lite igjen av parken.

Gommerud ble etter hvert, gjennom oppstykking, salg og ombygging, redusert til et småbruk, nærmest en husmannsplass.

Nedenfor (syd for) Gommerud lå to store arbeiderboliger, Brakkene. Se nederste bilde og detaljkart

Store deler av Gommerud er nå utparsellert til boliger.

Tunet ble restaurert til Kulturminneåret 2009. Fjøset er delvis bygget med slaggstein, stein som var støpt av slagg fra jernfremstillingen.

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum, Del 2, Lommedalen. Bærum bibliotek
lokalhistoriewiki.no (Mars 2017)
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF (Artikkel av Bjørn Høvik)
John Harry Olsen. Kjentmann og forfatter av flere artikler om lokalhistorie fra området
Elisabeth Høvås: En historie om Bærums Jernverk
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening
Terje Gunnar Halvorsen. Beboer på Bærums Verk
Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag
Bærumskart
Bernt Kristian Børresen. Forfatter


 

Tunet på Gommerud 2017. Vi ser fjøset som er delvis bygget av slaggstein fra jernproduksjonen på Bærums Verk. Fjøset er fra midten av 1800-tallet. Huset til venstre, som har vært våningshus og arbeiderboliger, er fra 1935. Huset til høyre er bryggerhus fra 1948. Bak dette ligger vognskjulet fra 1930. Foto: Knut Erik Skarning
Våningshus, senere arbeiderboliger med tre leiligheter. Foto: Knut Erik Skarning 2017.
Se også detaljkart med historiske navn
Det gamle fjøset på Gommerud før rehabilitering. Slaggsteinmuren har begynt å falle ned. Bildet er tatt i 2008. Kilde: Bærum bibliotek
På bildet ser vi de to store arbeiderboligene, Brakkene, som lå nedenfor Gommerud.
Sett fra syd. Kilde: Bærum Bibliotek
Utsikt fra Eineåsen mot Kolsås. Vi ser Gommerud nede til høyre. Bildet er tatt før 1980.
Antatt fotograf: Bjørn Alexander Halle.