Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder.
Ønsker du å se på noe utenfor Jarområdet, så klikker du på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Grav
Jar Postkontor
Storøya (Fornebu)
og Snarøya
Lysaker
Stabekk
JAR
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Malurtåsen
Oversiktsbilder
Storenga sykehjem
Speiderhuset
Mariakirken
Tjernstud kolonial- og kjøttforretning
Jar Tennisklubb
Jar Kvinne og Familielag
Jar skole
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor.
Kilde for kart: Bærumskart
Storengveien

Aktuelle lenker
Kart med historiske navn
Funnsted (vevlodd)
Funnsted (øks)
Funnsted (øks)
Funnsted (øks)
Flystyrt
Bibliotek
Lysakerelven
Industriområdet omkring Lysaker sentrum er tatt med under Lysaker