Steinskogen gravlund

 

 

Steinsskogen gravlund har adresse Gamle Ringeriksvei 155. Den ble innviet i 2002 som den nye hovedgravlunden for Østre Bærum. og omfatter sognene Østerås, Grinilund (Eiksmarka), Jar, Høvik og Lysaker/Snarøya. Gravlunden har ikke eget seremonibygg, men er kjennetegnet ved et høyt klokketårn.

Gravlunden har et areal på ca. 125 dekar (mål). Det er plass til 6500 graver, og det er store utvidelsesmuligheter.

Gravlunden er anlagt på deler av grunnen til den tidligere gården Gardlaus, som på 1880-tallet ble lagt under Stein.

På gravlunden er det urne- og kistegraver, et muslimsk gravfelt og navnet minnelund. Se kartet ovenfor.

Gravlunden fikk i 2007 det som kalles "Ordinær urnegrav med felles gravminne". En slik grav har 4 plasser og kan etableres som familiegrav. Etter 20 år kan den festes videre og brukes av flere generasjoner. Dette tilbudet kombinerer en tradisjonell familiegrav med en grav som er lettstelt, da gravplassforvaltningen er ansvarlig for beplantning og stell av graven.

Gravlunden er en del av tur- og rekreasjonsområdet langs Ankerveien i Bærum. Reguleringsbestemmelsene er strenge i området, både på grunn av kulturminner og naturinteresser. Innenfor området er det funnet rester etter tre kalkovner. Se mer om dette her.

Motstandsmannen og Kon-Tiki-fareren Knut Haugland (1917-2009) og historikeren Ottar Dahl (1924-2011) er blant de gravlagte her.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune 

Kart over gravlunden. Kilde: Tavle ved hovedporten

Steinskogen gravlund 2019.

Til venstre ser vi klokketårnet og en av steinmurene som er så karakteristisk for gravlunden.

Foto: Knut Erik Skarning