Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder.
Ønsker du å se på noe utenfor Hosle-området, kan du klikke på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Bekkestua
Haslum
Eiksmarka
HOSLE
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Aktuelle lenker
Svingen
Bekken
Steinskogen gravlund
Hoslehallen
Holen
Saghytta
Ommen
Hagakvenna
Hosletoppen
skole
Lille Haug
Bakkebroen
Kalkovn og kalkbrudd
Pilegrimsleden. Gamle veifar
Lund
Enga
Jernskjerp
Stein
Lønli
Stubberud skogpark
Sauejordet
Øverlandskvenna
Nordhaug.
Haug gård

Sæteren
Madserud
Den gamle Murenveien
Hosle skole
Moen
ToppGolf
Haga sag
Gardlaus
Klokkersvingen avlastningshjem
Grav
Nygård
Søndre Hosle
Øverland
Engalaet
Haslumhøgda
Drikkekar og Olle
Gran
Nordjordslaet
kalkbrudd
Bakken
Dahls gartneri