Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder.
Ønsker du å se på noe utenfor Haslumområdet, så klikker du på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Hosle
Haslum kirke
Bekkestua
Stabekk
Høvik
Løkeberg
Levre
HASLUM
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Aktuelle lenker
Tjuvenborgen bygdeborg
Kart med historiske navn
Hvilestue
Johnsstykket
Pilegrimsleden og Middelalderveien
Hoppbakke
Øverlandselven