Kristi Rolighet

Se også detaljkart

Hytta ble kjøpt av Gerhard Olsen i 1919. Hans sønn, senere statsminister Einar Gerhardsen, overtok hytta i 1933. Samme år giftet Einar Gerhardsen seg med Werna (født Christie).

Navnet på hytta, som opprinnelig var Rolighet, ble endret av Gerhard Olsen til Kristi Rolighet. Gerhard likte ikke hyttenavnet Rolighet. ” Da kan den like godt hete Kristi Rolighet”, sa han, og slik ble det.

Hytta var under den annen verdenskrig (1940-1945) et hemmelig møtested for Gerhardsen og hans venner, inntil Gerhardsen ble arrestert høsten 1941.
Hytta har også vært et politisk møtested, blant annet i forbindelse med fraksjonsvirksomheten i Arbeiderpartiet.

Hytta hadde opprinnelig bare ett rom. I det ene hjørnet var det tre køyesenger. Det kunne overnatte 9 stykker, tre i hver seng.
Hytta ble senere påbygget. Werna og Einar Gerhardsen fikk barn, og familien trengte mer plass.

Lenger inn i Bærumsmarka hadde Martin Tranmæl, Arbeiderbladets redaktør og partiets fremste agitator, i mange år hytte på Skollerudåsen. Det var naturlig nok en del kontakt mellom folkene på de to hyttene.

Kristi Rolighet er fortsatt i familiens eie.

Kilder:

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget).

Budstikka 26. april 2018

 

Inne i hytta 1940 (?). Til venstre ser vi Amund Myhre og Harry Nilson. Rolf Gerhardsen skjenker opp kaffe til broren Einar. Kilde: Bærum bibliotek
Kristi Rolighet 2018. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning