Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder.
Ønsker du å se på noe utenfor Gravområdet, så klikker du på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Eikeli
Gamle Ringstabekk stasjon
Jar
Stabekk
Grav
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
A. B. Wilse og Wilses vei
Oversiktsbilder
Grav og Voll samvirkerlag
Mordet i
Vellivien
Bekkestua
Hosle
Eiksmarka
Grav og Voll
idrettslag
Steiner- skolen
Jar Farge- handel
Bråten
i
Tilfluktsrom

Aktuelle lenker
Kart med historiske navn
Funnsted 1 (Steinklubbe)
Funnsted 2 (Steinhakke))
Voll-ila
Tjernsrudtjernet
Tjernsrud stasjon