Tilbake til startsiden

St. Elisabeth kirke

 

Se også detaljkart

St. Elisabeth kirke, tidligere Eikeli katolske kirke – Kristi freds kirke, er fra 2018 sognekirke for St. Elisabeth menighet. Fra samme år fikk kirken navnet St. Elisabeth kirke.

Kirken ligger i Veståsen 18.

Kirken ble bygget i 1972, og er tegnet av arkitektene Franz Wozak, C. Bugge og T. Larsen. Eiendommen ble gitt til menigheten av Bolette Frederikke Gran, mor til biskop John Willem Gran, under forutsetning av at det skulle bygges en kirke der.

I tilknytning til kirken drives St. Joseph barnehage.

St. Elisabeth menighet er et nytt katolsk sokn i Oslo katolske bispedømme som ble opprettet i 2018. Menigheten ble hovedsakelig skilt ut fra Mariakirkens menighet, men fikk også tilført noen områder fra St. Olav menighet i Oslo.

Det nye soknet omfattet ved opprettelsen i 2018 i overkant av 2100 katolikker, og dekker i dag (2019) et geografisk område på rundt 95 km², hvorav fire km² er innenfor Oslo kommune; det er Røa og deler av Ullern. Soknet omfatter de nordøstlige og nordlige delene av Bærum, og områdene nord for Kolsås, Bærums verk og Lommedalen har også gått over til den nye menigheten.

Menigheten har navn etter den hellige Elisabeth av Ungarn/Thüringen, som levde 1207–1231, som også har gitt navn til Elisabethsøstrene.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki


 

 

St. Elisabeth kirke 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning