Kart med historiske navn fra Bryn - Hammarbakken og Rykkin-området.
Lengre ned står kart med kulturvernregistrering for Vøyen.
Økonomisk kartverk med historiske navn. Utgitt av Fylkeskartkontoret i Oslo - Akershus 1982
Kart med kulturvernregistrering for Vøyen.
Kilde for kart: Bærum reguleringsvesen september 1983
Kartet er kopiert fra Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag