Tilbake til startsiden

Økrigata er den gamle gårdsveien mellom Økern og gårdene på Jaren. Jaren er en betegnelse på området mellom Tanum og Skui.

Lengst i syd, der veien krysser Isielven var det tidligere en hengebro. Denne ble tatt av flom flere ganger, og den ble byttet ut med en bedre og mer anvendbar bro omkring 1970.


Kilder:

Bærum kommune

Bærumskart

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

 

 

  

Den brune streken er Økrigata. Kilde: Bærumskart

Økrigata

Gata
Økrigata
Nordre og Vestre Økern (Økri)
Økri skole
Slik ser veien Økrigata ut i dag (2020) der den passerer Økri skole. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning

Hengebro over Isielven.

Kilde: Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

Isielven
Her var det en hengebro