Tilbake til startsiden


Vefsrud er oppført som husmannspalss under Vøyen i 1769.

Adressen er Holmaveien 45.

Det er mulig navnet kommer av insektet veps.

Vefsrud ble fradelt Vøyen etter år 1900. Vefsrud ble fra omkring 1960 drevet sammen med Holma av gartner Lauritz Bergan som også eide Holma.

Bærum kommune kjøpte Holma og Vefsrud i 1986. Senere ble området utparsellert til industri.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

 

 

  

Se også Detaljkart
Slik ser det ut i dag (2020) der Vefsrud lå. Huset er under riving, og det nærmeste området omkring er industriområde. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Vefsrud