Tilbake til startsiden

Sætertjernet, også kalt Setertjern, ligger mellom Søndre og Nordre Kolsåstopp.

Tufter eller andre spor etter setring er ikke funnet, så navneopphavet er uklart.

Dælibekken har sitt utspring fra Sætertjernet.

Sætertjernet er ikke noe vulkankrater, som noen hevder.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

kjentmannsmerket.org

 

 

 

  

Sætertjernet 2014. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Sætertjernet

Sætertjernet 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning