Tilbake til startsiden

Lille Hauger (Haugerplassen) var en husmannsplass under Hauger.

Plassen er tegnet inn på kart fra 1825.

I 1875 var det 1 ku på plassen, de sådde 1/4 tønne bygg, 1/2 tønne havre og satte 1 tønne poteter.

Lille Hauger ble antakelig fraflyttet omkring år 1900. Våningshuset ble flyttet og satt opp som sidebygning på Nordre Hauger. En hytte sto lenge på tuftene etter plassen.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

 

 

  

Litt vest for området på øverste bilde ligger en stein mur som kan være rester fra Lille Hauger. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
I dette området lå Lille Hauger. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Lille Hauger (Haugerplassen)

I det samme området ligger en del steinansamlinger som kan være rester fra Lille Hauger. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning