Tilbake til startsiden


Langvari var et småbruk, opprinnelig en husmannsplass, under Nordre Belset.

Småbruket lå rett syd for Gamle Lommedalsvei 103.

I 1939 var bruket på 35 dekar (mål), hvorav 20 dekar var eng til slått. Småbrukeren Arne Halvorsen hadde da en hest, en kvige og 2 kuer. Han dyrket 7 dekar havre, 1 dekar grønnfôr og 2 dekar poteter. I hagen hadde han 9 frukttrær.

Bærum kommune kjøpte småbruket til utparsellering av boligeiendommer.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
I dette området lå Langvari. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020
Foto: Knut Erik Skarning

Langvari