Tilbake til startsiden


Kroken (Vestli), også kalt Bø, var et småbruk som ble skilt ut fra Økern.

Adressen er Økriveien 40.

Olav Bø fra Muserud (Bø) i Lommedalen kjøpte eiendommen omkring 1910 av Vestre Økern. Han kjøpte også Bekkeløkken, som lå under Berger og som var på ca. 7 dekar (mål).

Olav Bø var vognmann ved Bærum veivesen og kjørte med hest. Senere overtok sønnen Gunnar Bø småbruket Vestli. Han fortsatte som faren med vedlikehold av veiene i Vestre Bærum, først med hest og senere med traktor. Gunnar Bø døde i 1985. Familien var eiere av småbruket i 1988. I dag (2020) er det nye eiere.

I 1939 var bruket på 43 dekar (mål) grunn, hvorav 36 dekar var jordbruksareal. Olav Bø hadde da 2 hester, en ku og en gris. Han dyrket 13 dekar havre og 5 dekar poteter.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

Her ser vi også driftsbygningen fra første del av 1900-tallet. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Kroken (Vestli) 2020. Vi ser bolighuset der kjernen er fra 1890. Nåværende eier har bygget på huset, men beholdt sveitserstilen. Stabburet er fra samme tid. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Kroken (Vestli)

Våningshus og stabbur. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning