Tilbake til startsiden

Kolsberg ble ryddet i yngre jernalder (500 fvt. – 1050 evt.), men antakelig har det ligget en eldre gård på samme stedet, og dette kan tenkes å ha vært den gamle opphavsgården i Vestre Bærum, Bergheim.

Navnet kan komme av mannsnavnet Kolr. Tidligere lokal uttale var Køsj'bær. Korsberg, Kolberig og Krolsbergh har tidligere vært brukt som navn på gården.

Kolsberg tilhørte rundt 1400 Tanum kirke. På 1600-tallet, ble gården delt mellom Tanum kirke og Asker prestebord. I 1732 tilhørte den Tanum kirke og Asker prestebord. I 1780 solgte kirken gården til brukerne.

I 1826 hadde Kolsberg 40 dekar (mål) innmark, og en besetning på 1 hest, 3 kuer og 6 sauer. Det året solgte gården 10 favner ved. Det ble sådd 2 tønner korn og satt 3 tønner poteter. Gården har ca. 250 dekar produktiv skog.

Gården ble solgt til Løken en gang før 1945.

Kolsberg setret på Avtjernsetra sammen med Belset, Hauger og Løken.

Omtrent 100 m nord for gårdstunet ligger det gravrøyser. Det er blant annet funnet et tveegget sverd, leirkarskår, vevlodd, en tykknakket flintøks til å felle trær med og en mørkeblå glassperle fra et sørligere land på gården. Disse haugene ligger ikke inne på Kulturminnesøk.

 

Gartneriet Soleglad ble skilt ut fra Kolsberg.

I 1952 kjøpte NATO rundt 150 mål av Kolsbergmarka til sitt hovedkvarter for Nordkommandoen, dagens Kolsås leir.

Kolsberg ble på 1960- og 1970-tallet utparsellert til boliger.

Gården har gitt navn til Kolsbergveien.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Kolsberg omkring år 1900. Vi ser det hvite våningshuset og det som har vært bryggerhus og drengestue bak. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Kolseberg. Vi ser våningshuset til høyre. Her er den eldste delen, mot nord, fra rundt 1665. Bak våningshuset ligger det som har vært bryggerhus og drengestue og som er fra 1700-tallet. Stabburet er fra 1800-tallet. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Kolsberg

Bryggerhus og drengestue omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Kolsberg 2020. Vi ser det som har vært bryggerhus og drengestue til venstre. Våningshus og stabbur ser vi bak dette. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning