Tilbake til startsiden

Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter har adresse Gabbroveien 1.

Hjemmet ble etablert i 1978.

Dette er et lite, kommunalt sykehjem med 28 beboere; stort sett langtidsbeboere. Senteret er integrert i første etasje i en boligblokk.

Sykehjemmet blir i perioden 2019 – 2020 rehabilitert og ombygges samtidig til omsorgsboliger. Dette inkluderer ny fasade, og at hver leilighet får separat ventilasjon, strøm og varmtvann. Derved blir enhetene uavhengige av hverandre. Det blir 12 mer funksjonelle leiligheter, fellesareal og trimrom.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommuneSe også Detaljkart
Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter