Tilbake til startsiden


Kolsås leir ligger i Rødskiferveien.

I 1952 kjøpte NATO ca. 150 mål av Kolsbergmarka fra Kolsberg, og byggingen av Kolsås leir startet. I 1954 ble leiren tatt i bruk av NATOs nordkommando, som siden 1951 hadde holdt til i Oslo.

Leiren består av store anlegg både ute i dagen og i fjellet under Kolsåstoppen (Søndre Kolsås).

I 1994 ble nordkommandoen flyttet til Jåttå ved Stavanger, og Akershus kommandantskap overtok Kolsås leir. Samme år ble et nytt velferdsbygg og ny kantine tatt i bruk.

På Kolsås ligger flere av avdelingene til Forsvaret (2019):
Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsmateriell, Cyberforsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarsbygg og Oslo garnisonsforvaltning. ​

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) med 130 årsverk har holdt til i Kolsås leir siden 2003. NSM er fagmyndigheten som skal koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. I tillegg til å utøve funksjonen som nasjonal sikkerhetsmyndighet i henhold til sikkerhetsloven, er NSM tillagt en rekke andre samfunnsviktige oppgaver.

Kolsås leir har et godt velferdstilbud, deriblant et av de største idrettsanleggene som finnes i norske militærleirer.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

forsvaret.no

Budstikka 4. april 2019

 

 

 

 

  

Kolsås leir 1987. Sett fra nordøst. Kilde: digitalmuseum.no
Se også Detaljkart
Kolsås leir etter nye tilbygg kom i 1994. Sett fra nordøst. Kilde: Wikipedia

Kolsås leir

Kolsås leir 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S