Tilbake til startsiden

Før boligutbyggingen på Rykkinn rundt 1970 var det ca. 50 hytter i området. De fleste av disse lå under Berger. På Nordby (Pamperud) var det 15 hytter. Under Belset var det to hytter, mens det var én hytte under Økern.

Byfolk ville gjerne ha seg en hytte på landet, og bøndene ville gjerne ha leieinntekter fra hyttene.

En av hyttene under Berger, Elsero, ble speiderhytte for 1. Rykkinn tropp. Senere ble den ekspropriert av kommunen og tatt i bruk som barneparken Elsero. Speiderne fikk i stedet hytta Tussebo. Tussebo benyttes ikke av speiderne i dag.

Elsero ble bygget i 1928 og er en av de få hyttene som fortsatt står.

Elsero har adresse Baksteplassen 72.

En nærmere omtale av hyttene står i boken
Hope, Svein Olav. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel
Her har lokalhistoriker Bård Mostveit beskrevet en del av hyttene. Se Kilder nedenfor.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

Hope, Svein Olav. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

  

Se også Detaljkart
Elsero er en av de få hyttene som står igjen på Rykkinn. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Hyttene på Rykkinn