Tilbake til startsiden
Ved Økriveien er det funnet blant annet rydningsrøyser, gravrøyser, tufter og steinringer. Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart der man kan klikke på de ulike funnene (brune markører).

Kulturminnesøk

Kartet du kommer til ser ut som kartet nedenfor. (Kartet nedenfor har ikke klikkbare markører).

 

Fortidsminner ved Økriveien

Det er vanskelig å se tydelige hauger og andre strukturer på området.
Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Noen steder ser man ansamlinger av steiner. Foto: Knut Erik Skarning
Området ligger rett ved rundkjøringen i krysset Økriveien - Paal Bergs vei.
Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning