Tilbake til startsiden


Feltet består av minst 7 steinblandete rundhauger. De er til dels uklart markert og er lagt på svaberget som ligger synlig flere steder. Samtlige hauger har søkk i toppen, men ser ellers ut til å være godt bevart. Tre av haugene har fotkjede, en rekke av stener som ligger nede langs ytterkanten av haugene.

Haugene er forholdsvis lave. De er 0,5 - 0,6 meter høye og har en diameter på 4 - 10 meter.

Haugene er fra jernalderen (1500 fvt. - 1050 evt.).


Kilder:

Kulturminnesøk

Jan Henning Larsen. Arkeolog.

 

Gravhaugene ligger i området midt i bildet og videre bakover. Sett fra nordøst, fra veien Brennejordet. Alle bildene på denne siden er tatt Knut Erik Skarning i 2020.
Gravhaugene ligger i det lysegrønne området. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhauger ved Brenne

Ovenfor: Gravhaug 1. Disse steinene ligger rundt kanten av haugen, og er del av det som kalles en fotkjede.

Til høyre: Steinen på toppen av haugen kan være rester av en bautastein. Dette er usikkert.
Sett fra øst.

Gravhaug 1
Gravhaug 2. Rundt haugen kan vi se at det er en fordypning, en fotgrøft. Slik fordypning ble laget for å markere haugen tydeligere. Sett fra øst.
Gravhaug 3. Stien går rett over haugen. Sett fra syd.
Gravhaug 3
Gravhaug 2
Se bildene nedenfor