Tilbake til startsiden


Lokaliteten består av åtte rydningsrøyser og ett steingjerde. Man kan lett se flere hauger med delvis mosegrodde steiner. Steingjerdet er tydelig, men overgrodd. En av rydningsrøysene er radiologisk datert til omkring år 1300 evt. Dette kan være en feildatering, og røysene er trolig ikke så gamle. De er ikke fredet. Noen av steinene kan skrive seg fra hagerydding i senere tid.


Kilder:

Kulturminnesøk

Jan Henning Larsen. Arkeolog.

En av steinrøysene man kan finne på stedet. Foto: Knut Erik Skarning
Det grågrønne feltet viser hvor røysene ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Rydningdrøyser ved Paal Bergs vei