Tilbake til startsiden


Navnet Hauger kommer av gravhaugene som ligger, eller lå, i dette området. Mange av haugene er fjernet i forbindelse med boligutbygging.

En haug som fortsatt er lett å se ligger rett nord for hovedbygningen på Nordre Hauger. Den har en diameter på 7 meter og er 0,5 meter høy. Haugen er fra bronsealder - jernalder (1700 fvt. - 1050 evt.).

Andre mindre tydelige hauger kan man finne ved å se på kartet til Kulturminnesøk


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Gravhaugen er forhøyningen vi ser midt i bildet bak gjerdet. Sett fra nord
Foto: Knut Erik Skarning
Den røde ringen viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Nordre Hauger

Gravhaugen ligger midt i bildet, rett foran huset. Foto: Knut Erik Skarning