Tilbake til startsiden


I forbindelse med etableringen av kirkegården ved Bryn kirke ble det avdekket en rekke arkeologiske funn fra eldre jernalder fra 500 år fvt. og frem til middelalderen, blant annet graver og bosetningsspor fra jernalderen.

En gravhaug lå der kartet ovenfor viser. Haugen er fjernet, og det er ingen synlige rester å se i dag (2020).

Kilder:

Wikipedia

Kulturminnesøk

 

Gravhaugen lå området midt i bildet. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Den brune trekanten viser hvor gravhaugen lå. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Bryn kirke