Tilbake til startsiden


Gata var en husmannsplass under
Økern.
Plassen ble ryddet i yngre jernalder (550 evt. - 1050 evt.).
Plassen ble utskilt i 1849 som eget bruk under navnet Løkka, også kalt Kjerringløkka.

Gunvor Haaheim var eier i 1939. Familien bodde på Gata før og etter andre verdenskrig og drev hagebruk, hønseri og snekkerverksted.

Det meste av jorda ble utparsellert til boligeiendommer.

Bærumskart er Gata og Kjerringløkka avmerket som to steder. I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek blir disse omtalt som samme sted.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Her lå plassen Gata. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Gata (Kjerringløkka)