Tilbake til startsiden


Ca. 150 m øst for Nordre Hauger, i en bakke ved en bekk, ble det funnet nakkeparti av en stor buttnakket trinnøks. Øksen er fra yngre steinalder (4000 fvt. - 1800 fvt.).


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Ved denne bekken ble steinøksen funnet. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Den brune trekanten viser hvor det ble funnet en del av en steinøks. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for øks ved Hauger

Bildet til høyre viser hvordan en buttnakket steinøks kan se ut. Det er ikke denne øksen som ble funnet ved bekken.
Kilde: digitalmuseum.no