Tilbake til startsiden

Enli, også kalt Endli, Einlig og Hallingbråten, var en husmannsplass under Tannberg. Plassen ble solgt fra gården i 1790 til Peder Jacobsen som et småbruk.

Adressen er Busoppveien 63.

I 1939 var Enli på 25 dekar (mål), hvorav 15 dekar var jordbruksareal og 10 dekar skog. Småbrukerenken Gustava Enli hadde da 3 kyr, 1 kvige, 20 høns, og 20 kyllinger. I frukthagen var det 7 sommerepletrær, 30 vinterepletrær, 1 pæretre, 27 plommetrær, 1 kirsebærtre, 31 ripsbusker, 8 stikkelsbærbusker og 18 solbærbusker.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Enli 1969. Vi ser det hvite bolighuset fra omkring år 1900. Vi ser også bryggerhus til venstre og driftsbygning til høyre, begge fra slutten av 1800-tallet. Sett fra syd.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Enli 2020. Sett fra sydøst. Vi ser uthus, driftsbygning og Våningshus.
Foto: Knut Erik Skarning

Enli