Detaljkart 5

Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Søndre Økern 77/14 (Leira)
Lille Økern
(Mellomhavnen)
Gata (Kjerringløkken)
Flere gravhauger ligger i dette området
)
Kilde: norgeskart.no
Økrigata. Gammel vei
Jordet Ulvestuen.
En ulvestue kan ha ligget i dette området
Angerst og Vestre Angerst lå i dette området
Smieberget lå her
Brenne (Brennene)
Søndre Økern 77/13
Gartneri. "Hus og Hage" lå i dette området