Tilbake til startsiden


Lille Kolsås ligger 291 meter over havet.

Bygdeborgene skulle gi vern mot fremmede inntrengere, sannsynligvis i folkevandringstiden 
(400 evt. - 600 evt.). De kan også ha vært kultsteder, der bygdefolket samlet seg ved spesielle anledninger.

I Kolsåsområdet er det fire bygdeborger: Borgen på Gråmagan, Vestre bygdeborg, borgen på Lille Kolsås og Tjuvenborg.

Borgen på Lille Kolsås ligger innenfor Løkens utmark og er vendt mot denne gården. Løken ble sannsynligvis ryddet i jernalderen (500 fvt. - 1030 evt.). Borgen er også fra jernalderen.

Borgen på Lille Kolsås var utilgjengelig på alle kanter, unntatt fra nord, hvor den var sperret av en til dels meget lav og i dag gjengrodd mur. Den er vanskelig å finne. Muren er rundt en meter høy og har en bredde på rundt 3,5 meter. Midt på borgområdet finnes et myrhull. Det var viktig å ha tilgjengelig vann når man skulle oppholde seg lenge på stedet.

Man tror at det i tillegg til selve jord- eller steinoppbygningen også var et palisadeverk. I disse palisadene ble det brukt lange tømmerstokker som enten sto på skrå støttet til muren, eller lå vannrett oppå eller under muren.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kulturminnesøk

En slik palisade sto rundt bygdeborgen der det ikke var bratte fjell som hindret fiender å angripe.
Kilde: Historie og Kulturlandskap
Lille Kolsås. Her lå bygdeborgen. Vi ser at borgen var utilgjengelig fra flere sider.
Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki

Bygdeborgen på Lille Kolsås

Utsikt mot syd fra Lille Kolsås 2020. Foto: Knut Erik Skarning.
Bygdeborgen på Lille Kolsås lå i det grågrønne området. Kilde: Kulturminnesøk