Tilbake til startsiden

Brynsbakken var et småbruk som ble fradelt Nordre Belset en gang før 1885.

Arkitekt Fritz Holland bodde her. Han var en av grunnleggerne av Oslo Bymuseum. Han var også initiativtaker til Bærumsmuseet mens han bodde på Brynsbakken. Bærumsmuseet ble stiftet 1927 og nedlagt 1933. Det lå i låven på Brynsbakken. Fritz Holland flyttet tilbake til Oslo etter at museet ble nedlagt. Fritz Holland ønsket å lage et stort Bærumsmuseum, det som lå i låven var svært lite.

I 1939 var Ole Stave eier. Han drev noen år sportskafe på eiendommen.

Ole Stave solgte eiendommen til Bærum kommune.

Bruket er utparsellert til boligeiendommer, kirkegård og veikryss. Boligeiendommene var på 5 dekar (mål).


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

Lokalhistoriewiki (Om Brynsbakken)

Lokalhistoriewiki (Om Fritz Holland)

Hope, Svein Olav. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Brynsbakken1927. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Brynsbakken lå rett ved Bryn kirke. Det var en periode sportskafé på stedet. Det sto en kiosk nede ved veien. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 1930. Kilde: Bærum bibliotek

Brynsbakken

Bildet viser arkitekt Fritz Holland som bodde på Brynsbakken. Se teksten nedenfor. Bildet er tatt i 1930. Kilde: Bærum bibliotek

Kalesjevogn på Brynsbakken 1926.
Kilde: Bærum bibliotek
Låven på Brynsbakken 1927. Denne var en kort periode ombygget til museum. Låven ser vi også til høyre på øverste bilde. Kilde: Bærum bibliotek