Tilbake til startsiden


Bryn samvirkelag lå sydøst for rundkjøringen ved Bryn kirke. Adressen var Gamle Lommedalsvei 81. Forretningen ble etablert i 1946. Samvirkelaget kjøpte da butikken til Tronstad.

Dette samvirkelaget var ett av de syv samvirkelagene under Vestre Bærum Samvirkelag (VBS). Bryn samvirkelag var avdeling 2.  Hovedkontoret, avdeling 1, var Skui samvirkelag, som nå er nedlagt.  Østre Bærum Samvirkelag (ØBS) hadde hovedkontor på Bekkestua.

Etter at Bryn samvirkelag ble nedlagt, holdt en glassmester til på stedet i flere år. 

I dag (2020) ser vi en liten rød teglsteinsbygning som er tilknyttet vannforsyningen. Her finnes blant annet pumpestasjon.

 

Kilder:

Kolstad, Harald. (2001). Landhandleriene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.

Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762

E-post: bmostvei@online.no

 

 

Se også Detaljkart
Vi ser Bryn samvirkelag helt til høyre, der det i dag er en rundkjøring. Bildet er tatt i 1969. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek

Bryn samvirkelag

Brynsbakken lå her
Bryn samvirkelag lå her
Bryn gård
Bryn kirke