Tilbake til startsiden


Bosetningsområdet er fra eldre bronsealder til tidlig middelalder. Funnene inkluderer 22 stolpehull, 13 kokegroper, tre ardsporområder, to steinpakninger, 9 dyrkningslag, ett ildsted og 18 nedgravninger (blant annet groper i bakken). Ardspor er striper etter bruk av ard, som var forløperen til plog. Arden kunne være bare en kroket trestokk, eventuet med en hylse av jern ytterst på spissen. En plog snur jorda, det gjorde ikke en ard.

Det er kun gjort ett løsfunn av jern, en spiker eller nagle. Ved Vøyen ble det funnet brent leire i flere av de strukturene som tolkes som stolpehull. I tillegg ble det funnet et flintfragment i et av stolpehullene. Det er derimot ingen tegn på at flinten er bearbeidet.

Det ble gjort en rekke løsfunn i matjorda. Blant annet keramikkskår som kan være fra middelalderen, samt et flintfragment som heller ikke hadde spor etter bearbeiding.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Bosetningsområdet ligger syd for Brynsveien og på østsiden av Gamle Lommedalsvei.
Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Bildet til høyre viser hvordan ardspor kan se ut. Det er ikke hentet fra det omtalte området.
Kilde: porten.no
I det avlange grågrønne området er det funnet mange spor etter gammel bosetning.
Kilde: Kulturminnesøk

Bosetningsområde ved Gamle Lommedalsvei

Gamle Lommedalsvei
Brynsveien