Tilbake til startsiden

Belset skole hadde adresse Belsetveien 26.

Belset skole var en ungdomsskole (8–10).

Skolen ble innviet til skolestart 1976 og ble bygget av Selvaagbygg A/S.

Belset skole avlastet Bekkestua skole, hvor flere Rykkinnelever gikk frem til Bekkestua skole sto ferdig.

Skolen var en toetasjes bygning med hvite murfelter og brunt treverk.
Første etasje hadde spesialrom, kantine og helseavdeling. I andre etasje var det storklasserom, åpne arealer, klasse- og grupperom, administrasjon og læreravdeling.

Belset skole var en av de minste ungdomsskolene i Bærum.

Skolen har hatt elevdrevet kantine og andre elevbedrifter.

Kantine og garderober ble pusset opp i 2009.

Belset skole ble i 2018 slått sammen med Rykkinn skole avdeling Gommerud til Eineåsen skole, avdeling Belset.
Eineåsen skole, avdeling Belset
benytter bygningene til tidligere Belset skole i Belsetveien 26.

Eineåsen skole er Bærums yngste ungdomsskole. Den består av avdelingene Belset i Belsetveien 26 og Gommerud i Stian Kristensens vei 114. Skolen har omkring 420 elever som kommer fra barneskolene Gullhaug, Bryn og Rykkinn.
Ferdigstillelse av ny skole i Stian Kristensens vei 114 er planlagt til skolestart 2023. Begge avdelingene som er omtalt ovenfor, skal samles i den nye skolen.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Belset ungdomsskole 10 år. 1976 – 1986. (1986)

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart

Eineåsen skole, avdeling Belset. Dette var tidligere Belset skole.
Kilde:
Bærum kommune.

Ved innkjøringen til skolen møter vi skulpturen "Peer Gynt", laget av Nina Sundbye.

Belset skole