Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder.
Ønsker du å se på noe utenfor Bekkestuaområdet, kan du klikke på de blå navnene på naboområdene.
Tilbake til overiktskart over Bærum
Hosle
Stabekk
Jar
Grav
Haslum
BEKKESTUA
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor

Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Nadderudveien
Gamle Ringeriksvei
Aktuelle lenker
Gravhauger og skålgroper
Forstørrelse av Bekkestua sentrum
Bekkestua Busstasjon