Eplehaugen

Eplehaugen ligger i lia sørvest for Slottet, og finnes avmerket på kart fra 1882. Karakteristisk for Eplehaugen er den usedvanlig lange bygningen, hvor våningshus (to husmannsstuer) og uthus med slaggsteinsfjøs ligger i hver sin ende.
Nord for Eplehaugen og vest for "Slottet" lå Kjonejordet der det lå en kjone, en korntøke.

Kilde: Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum, Del 2, Lommedalen. Bærum bibliotek.
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF. 

Eplehaugen 1970. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn
Eplehaugen sett fra sydøst 2017. Foto: Knut Erik Skarning